GOES-13 E I 2013                          
ROUTINE Frame Name NHEMX CONUS SHEMI NHEMX CONUS SHEMI NHEMX CONUS SHEMI NHEMX CONUS SHEMI FULL DISK W NHEMX CONUS
IMAGER Start(Z) 03:45:00 04:01:30 04:09:10 04:15:00 04:31:30 04:39:10 04:45:00 05:01:30 05:09:10 05:15:00 05:31:30 05:39:10 05:45:00 06:15:00 06:31:30
SPRING 2013 Stop(Z) 03:59:16 04:06:20 04:13:45 04:29:16 04:36:20 04:43:45 04:59:16 05:06:30 05:13:45 05:29:16 05:36:20 05:43:45 06:11:10 06:29:16 06:36:20
61 03/02/13                              
62 03/03/13                              
63 03/04/13                       SLZ      
64 03/05/13                       SLZ      
65 03/06/13                       SHEMI-N      
66 03/07/13                       SHEMI-N      
67 03/08/13                       SHEMI-N      
68 03/09/13                       SHEMI-N      
69 03/10/13                       SHEMI-N      
70 03/11/13                              
71 03/12/13                              
72 03/13/13                              
73 03/14/13                              
74 03/15/13                              
75 03/16/13                              
76 03/17/13                              
77 03/18/13                              
78 03/19/13                              
79 03/20/13                              
80 03/21/13                              
81 03/22/13                              
82 03/23/13                              
83 03/24/13                              
84 03/25/13                              
85 03/26/13                              
86 03/27/13                              
87 03/28/13                              
88 03/29/13                              
89 03/30/13                              
90 03/31/13                              
91 04/01/13                              
92 04/02/13                              
93 04/03/13                              
94 04/04/13                              
95 04/05/13                              
96 04/06/13                              
97 04/07/13                              
98 04/08/13                              
99 04/09/13                   NHEMX-S          
100 04/10/13             NHEMX-S     NHEMX-S          
101 04/11/13             NHEMX-S     NHEMX-S          
102 04/12/13             NHEMX-S     NHEMX-S          
103 04/13/13             NHEMX-S CONUS-S   NHEMX-S          
104 04/14/13             NHEMX-S CONUS-S   NHEMX-S          
105 04/15/13             NHEMX-S CONUS-S              
106 04/16/13                              
107 04/17/13                              
108 04/18/13                              
109 04/19/13                              
110 04/20/13                              
111 04/21/13                              
112 04/22/13                              
113 04/23/13                              
114 04/24/13                              
115 04/25/13                              
116 04/26/13                              
Legend
   
  frame no longer shifted **
NHEMX-S N hemisphere Extended shifted south
CONUS-S CONUS shifted south
FULL DISK-N Full Disk clipped at the bottom
FULL DISK-S Full Disk clipped at the top
SHEMI-N S Hemisphere shifted north
SLZ < 6 frame canceled due to Stray Light Zone
  Updates